Dzisiaj kolejne zadania ukryte w kodach QR. Tym razem po zeskanowaniu kodu łączyliśmy się z interaktywnymi grami LearningApps. Ćwiczyliśmy gramatykę, klasyfikując wyrazy do jednej z trzech grup (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki). Odczytywaliśmy wskazania zegarów, poznając jeden dzień z życia Mikołaja. Odczytywaliśmy wskazania termometrów.

Ćwiczyliśmy także umiejętność czytania ze zrozumieniem.

W aplikacji WeeMee tworzyliśmy portrety Małgosi i Dominika. Wszyscy świetnie poradzili sobie z tym zadaniem.

KONTAKT