lekcja 1

Pierwsze tabletowe zajęcia w nowym roku szkolnym zaczęliśmy od pojedynków matematycznych. Wykorzystaliśmy w tym celu aplikację math duel. Uczniowie sami decydowali czy chcą ćwiczyć dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie.

Były emocje, nauka i świetna zabawa.

Kolejny punkt lekcji to ćwiczenia ortograficzne z mapami. Celem zajęć było utrwalenie zasad pisowni nazw geograficznych wielką literą. Uczniowie pracowali w sześciu grupach. Każda z nich otrzymała do dyspozycji inną mapę.

Pierwsza grupa wyszukiwała rzeki, druga - jeziora, trzecia - miasta, czwarta - wsie, piąta - górskie doliny, szósta - ulice. Uczniowie zapisywali wyszukane wyrazy i tworzyli barwne plakaty w aplikacji Pic Collage.

efekty lekcji:

* ćwiczenie sprawności rachunkowej

* utrwalanie poznanych zasad ortografii

* efektywna współpraca w grupie

* akceptowanie przegranej

* ćwiczenie kultury rywalizacji

* plakaty piccollage

* praca z mapą


KONTAKT