LABIRYNTY

Podczas  zajęć, uczniowie korzystając z wbudowanego w Scratcha Juniora edytora graficznego, tworzyli labirynt, a następnie  programowali wybraną przez siebie postać w taki sposób, aby dotarła do wyjścia labiryntu.


Celem projektu była nauka umiejętności budowania sekwencji skryptów pozwalających na precyzyjne poruszania się duszka. Uczniowie poznali także funkcję powtórzeń oraz edytor graficzny wbudowany w program.

Zajęcia bardzo się uczniom podobały. Tworząc swoje projekty, przy okazji samoczynnie wymyślali różne scenariusze zdarzeń i krótkie opowieści dotyczące postaci pokonujących labirynt.

KONTAKT