lekcja 5

13 czerwca 2014 i kolejny tabletowy piątek.

Dzieci pracowały w sześciu parach.

Korzystaliśmy z dwóch aplikacji: kostki do gry i ćwiczenia mowy.

Zaczęliśmy od zabawy jedną kostką. Każda para losowała liczbę oczek. Następnie dzieci musiały powiedzieć wyraz zbudowany z liter, odpowiadającej liczbie wyrzuconych oczek. (na przykład - dwa oczka: ul, ma, je...

Po dwóch rundach przyszła kolej na zabawę dwoma kostkami i grę w "A - jak arbuz, ananas". Dzieci losowały liczbę oczek na dwóch kostkach i sumowały je. Następnie nauczyciel mówił w myślach alfabet.  Zadaniem uczniów było napisanie na kartce wyrazy rozpoczynające się na daną literę. Liczba wyrazów odpowiadała liczbie wyrzuconych oczek. Kiedy wszyscy byli gotowi, każdy zespół odczytał swoje wyrazy.

Ostatnim punktem zajęc była praca z aplikacją "ćwiczenia mowy", która zawiera 10 nieuporządkowanych historyjek obrazkowych.

Każdy zespół przy pomocy dwóch kostek losował numer zadania. Następnie zadaniem dzieci było uporządkowanie wylosowanych obrazków według kolejności zdarzeń i opowiedzenie pozostałym dzieciom całej historyjki.

Wypowiedzi uczniów oceniałam przyznając punkty. Jeśli obie osoby w parze opowiadały historyjkę, zespół otrzymywał 10 punktów, jeśli tylko jedna osoba - 5 punktów.

 

efekty zajęć

* współpraca w parach

* analiza literowa wyrazów

* kształcenie logicznego myślenia i kojarzenia faktów

* rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności  interpretowania zdarzeń przedstawionych na obrazkach
* doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

linki do aplikacji

KONTAKT