lekcja 2

16 maja 2014

Drugi z serii tabletowych piątków. Tym razem mamy do dyspozycji 5 tabletów. Uczniowie pracowali w czterech trzyosobowych grupach i jednej dwuosobowej.

Lekcja zaczęła się mało tikowo, bo od rzutów dużą plastikową kostką do gry. Poprosiłam uczniów by odgadli  ile oczek mieści się po przeciwnej stronie kostki. Niektóre dzieci intuicyjnie podawały prawidłową odpowiedź, nie  mogły jednak odgadnąć zasady, która to tłumaczy.

Kiedy jednak zapisałam na tablicy działania: 2+5, 3+4, 6+1,5+2, 4+3,1+6 wszyscy od razu zorientowali się, że suma oczek na przeciwległych ściankach kostki zawsze wynosi siedem.

 

 

 

 

ZABAWY MATEMATYCZNE KOSTKAMI

Magiczna liczba 7

Uczniowie uruchamiają grę z jedną kostką. W pamięci obliczają ile punktów  brakuje im do 7. Grę powtarzamy trzy razy. Nauczyciel na tablicy zapisuje wyniki poszczególnych grup. Na zakończenie przedstawiciele kazdej grupy sumują uzyskane punkty.

 

Pojedynki na dwie kostki

Uczniowie uruchamiają aplikację z dwoma kostkami.   Sumują liczbę wylosowanych oczek. Następnie uzyskany wynik odejmują od 20-tu. Zabawę powtarzamy trzykrotnie.

 

Pasek liczbowy

Uczniowie wybierają aplikację z trzema kostkami. Sumują liczbę wylosowanych oczek. Za każdym razem zapisują na kartce właściwe działanie, a wynik skreślają lub kolorują na pasku liczbowym. Wygrywa drużyna, która w określonym czasie zakoloruje najwięcej wyników.

 

Po matematycznych zabawach z kostami przyszła kolej na zabawę z aplikacją "WYKREŚLANKA."  Gra polega na wyszukiwaniu słów ukrytych na planszy. Klasowi rekordziści wykonali to zadanie w niespełna 3 minuty.

 

Kolejny tabletowy piątek = zabawa, emocje, rachowanie i czytanie :-)

efekty zajęć

* współpraca uczniów

* nauka poprzez zabawę

* aktywność wszystkich uczniów

* doskonalenie umiejętności zgodnej i efektywnej współpracy i wzajemnej komunikacji

* przestrzeganie ustalonych reguł

* usprawnienie techniki wykonywania działań matematycznych, doskonalenie rachunku pamięciowego

* doskonalenie techniki czytania

* utrwalanie pisowni różnych wyrazów

linki do aplikacji

KONTAKT