lekcja 4

Na dzisiejszych zajęciach po raz pierwszy skanowaliśmy kody QR. W domu na platformie learning apps przygotwałam przyrodnicze gry edukacyjne.

 

GRA 1
"Drzewa"  - łaczenie zdjęć  z nazwą drzewa

 

GRA 2

"Drzewa i krzewy" - klasyfiowanie roślin (drzewa iglaste, liściaste, krzewy)

 

GRA 3

"Drzewa" - wykreślanka

 

GRA 3

"Drzewa i ich owoce" - gra memory

 

Jeden z kodów QR łączył nas z Leśnym Wortalem Edukacyjnym, na którym dzieci mogły uzyskać między innymi informacje o najgrubszych polskich drzewach.

 

Najpierw musiałam wpisać na wszystkich tabletach hasła dostępu do szkolnej sieci wifi (na szczęście jest to jednorazowa operacja).

Dzieci pracowały w dwu i trzyosobowych zespołach.

Podchodziły do tablicy, na której umieściłam kody. Po zeskanowaniu kodu łaczyły się z grami lub stroną Rysia Erysia. Uczniowie rozpoznawali drzewa po liściach i owocach, utrwalali sobie nazwy drzew, klasyfikowali rośliny, wzbogacali swoją wiedzę o ciakawostki przyrodnicze. Była nauka i zabawa, czyli to co Minionki lubią najbardziej :-)

 

 

efekty zajęć

* nauka przez zabawę
* wzbogacenie wiedzy w zakresie przyrody
* doskonalenie umiejetności w zakresie korzystania z

   nowoczesnych technologii

* współpraca w zespole

 

kody QR wykorzystane na zajęciach

KONTAKT