lekcja 11

Na dzisiejszych tabletowych zajęciach korzystaliśmy z trzech aplikacji: "PicCollage", "Ozdabiamy choinkę" i "Ubieramy bałwanka". Uczniowie pracowali w dwu i  trzy osobowych zespołach. Najpierw wspólnie decydowali czy wolą ozdabiać choinkę czy bałwanka. Po podjęciu decyzji uruchamiali wybraną aplikację. Korzystając z wyżej wymienionej  aplikacji uczniowie mieli możliwość wyboru kształtu drzewka, ozdób i prezentów, które znajdą się pod choinką. Aplikacja "ubieramy bałwanka" umożliwia tworzenie postaci bałwanka od A do Z. Dzieci mogą wybierać różne nakrycia głowy, szaliki i inne dodatki.

Gotowe rysunki uczniowie zapisywali w aplikacji piccollage i samodzielnie tworzyli krótkie opisy stworzonych prac.

Grupa, która pracowała na ipadzie, korzystała z aplikacji 123 Kids Fun Snowman. Jak zwykle pojawił się problem. Aplikacja nie dawała możliwości przesłania wykonanej przez dzieci pracy do aplikacji picCollage. I co? Dzieciaki błyskawicznie wykonały zrzut ekranu, przycięły fotkę, po przejściu do aplikacji PicCollage pobrały ją z galerii. Ta dam, problem rozwiązany :-)

 

efekty pracy

  • efektywna współpraca w grupie
  • rozwiązywanie problemów
  • dochodzenie do kompromisu, wspólne podejmowanie decyzji, komunikacja
  • twórcza aktywność
  • posługiwanie się różnymi formami pisemnej wypowiedzi  (opis), 
  • formułowanie odpowiedzi na postawione pytanie
  • wielka litera na początku zdania,kropka na końcu
  • dbanie o poprawność gramatyczną i ortograficzną zapisywanych wyrazów i zdań

wykorzystane aplikacje

KONTAKT