lekcja 13

Zajęcia zaczęliśmy od zagadek ukrytych w kodach QR. Do ich zakodowania wykorzystałam generator kodu qr syntetyzujący wiadomości głosowe.

http://qrvoice.net/

Aplikacja jest bardzo prosta w użyciu. W wyznaczonej ramce wystarczy napisać krótki tekst i jednym kliknięciem wygenerować kod QR, który po zeskanowaniu zamieni się w wiadomość głosową.

Przygotowałam dla uczniów cztery zagadki, których rozwiązaniem były nazwy zawodów z końcówką  - arz. Po rozwiązaniu wszystkich zagadek, uczniowie mieli ułożyć i zapisać w zeszycie zdania z tymi wyrazami.

Następnie rozwiązywaliśmy zadania z treścią. Wykorzystaliśmy znaną nam aplikację Explain Everything.

Na koniec zajęć dzieci tworzyły historyjki obrazkowe. Ich tematem była "Komiksowa rodzinka." Uczniowie w grupach wspólnie wymyślali treść komiksu i dzielili się poszczególnymi zadaniami. Do tworzenia historyjek wykorzystaliśmy aplikację "Comic & Meme Creator."


efekty zajęć:

* efektywna współpraca, skuteczna komunikacja

* rozwiązywanie zagadek

* utrwalanie pisowni nazw zawodów z końcówką -arz

*  analiza treści zadań tekstowych

* logiczne myślenie

* układanie i zapisywanie zdań

* szeregowanie faktów w logicznej kolejności

 

KONTAKT