lekcja 16

Gramatyka na wesoło.

Na dzisiejszych zajęciach przypominaliśmy sobie jaką funkcję w zdaniu pełni przymiotnik. Dzieci fotografowały różne rzeczy: czekoladę, bukiet kwiatów, cytrynę, jabłko, książkę. Pobierały również zdjęcia w własnych galerii.  Następnie przy pomocy aplikacji skitch dzieci dodawały przymiotniki, które najlepiej ich zdaniem opisują dany rzeczownik.

W ramach edukacji przyrodniczej poznawaliśmy dziś etapy rozwoju rośliny. Przy pomocy aplikacji explain everything dzieci udowodniły, że znakomicie przyswoiły sobie ten temat.

efekty zajęć:

Uczniowie:

*znają funkcję przymiotnika w zdaniu

* potrafią dopasować odpowiednią formę przymiotnika do rzeczownika

* opisują kolejne etapy rozwoju rośliny

* efektywnie współpracują ze sobą

KONTAKT