lekcja 9

Na dzisiejszych tabletowych zajęciach ćwiczyliśmy ortografię. Uczniowie wyszukiwali w słowniczkach ortograficznych wyrazy z „h” i zapisywali je na tabletach. Następnie przy pomocy aplikacji „Word Art.” Tworzyli kolorowe chmurki wyrazowe.

Dzieci świetnie współpracowały ze sobą. Na zamianę wyszukiwały wyrazy w słowniczkach, przy pomocy klawiatury zapisywały je na tabletach. Przy okazji poznawały znaczenie nieznanych dotąd słów. Pytały co znaczą słowa: „honorowy”, „handlować”, „harcować.”


PRZYKŁADOWE CHMURKI:


Po ćwiczenia ortograficznych przyszła kolej na zabawę z aplikacją explain everything (wyjaśnij wszystko).  Aplikacja umożliwia między innymi tworzenie notatek na tablicy, animacji poklatkowych,  interaktywnych książeczek z napisami lub głosową narracją. Na razie poznawaliśmy funkcje poszczególnych przycisków. Na wybranej tablicy pisaliśmy krótkie teksty, rysowaliśmy, przesuwaliśmy wybrane obiekty.


KONTAKT