TABLETY W KLASIE (OLSZTYN)

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Pomysł tabletowych lekcji zaczerpnęłam od superbelferki Joli Okuniewskiej, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie.

http://tableciaki.blogspot.com/

 

Inspiracją były dla mnie również tabletowe lekcje superbelferki Oli Schoen - Kamińskiej nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Pile.

http://patyczakitableciaki.jimdo.com/

 

Wzbogacona doświadczeniami koleżanek postanowiłam wprowadzić tablety do mojej klasy.

 

Od września 2015 do czerwca 2016 współpracowałam z Gminną Biblioteką w Czernicy, z której wypożyczałam na zajęcia 6 sztuk - Apple iPad Air 16GB.

 

Obecnie jestem wychowawczynią klasy IIc. Nadal stosuję model pracy BYOD, to znaczy na zajęciach lekcyjnych korzystamy z tabletów przynoszonych do szkoły przez uczniów.

 

 

W tym miejscu szczególne podziękowania kieruję pod adresem rodziców. Bez ich zgody i zaangażowania pomysł tabletowych piątków spaliłby na panewce.

 

 

KONTAKT