lekcja 6

Tabletowy piątek z aplikacją WeeMee i sudoku dla dzieci.

W tym tygodniu realizujemy tematy z kręgu tematycznego „Szkoła naszym drugim domem.”

Dzieci przeprowadzały wywiad ze swoim wychowawcą. Zapoznawały się z prawami i obowiązkami ucznia. Tworzyły klasowy kodeks.  Dyskutowały o ludzkich zaletach i wadach. Tworzyły opisy swoich koleżanek i kolegów z klasy.

Dzięki aplikacji WeeMee mogły stworzyć portrety wybranej osoby z klasy. Uczniowie pracowali w dwu i trzy osobowych zespołach. Każdy zespół tworzył portret wybranej osoby (ucznia lub nauczyciela). Po wykonaniu zadania dzieci zgadywały kim jest sportretowana osoba.


Uczniowie spisali się doskonale. Świetnie sportretowali swoich rówieśników i wychowawczynię. Dużym ułatwieniem były charakterystyczne dodatki, mówiące wiele o danej osobie. Na przykład Kasia, która marzy by zostać piosenkarką, otrzymała mikrofon, a  Zosia piłkę nożną. Dzieci wykazały się bardzo dobrą pamięcią i spostrzegawczością.

Po zabawie z aplikację WeeMee dzieci ćwiczyły koncentrację uwagi i logiczne myślenie z aplikacją dziecięce sudoku. Uczniowie błyskawicznie zaliczali kolejne poziomy gry.

 

efekty zajęć

* nauka i zabawa

* ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości

* integracja klasy

* rozwój logicznego myślenia i koncentracji uwagi

* zgodna i efektywna współpraca w zespole

kody QR do aplikacji

KONTAKT